Menedżer Jakości / studia podyplomowe

Zakres norm:

 • ISO 9001

 • ISO 14001

 • ISO 45001

 • ISO 27001

 • ISO 22000

 • FSSC 22000

Cel i przeznaczenie

Charakterystyka studiów
Kształcenie odbywa się w dwóch modułach:
PODSTAWOWYM - „Menedżer jakości"
i SPECJALISTYCZNYM - „Menedżer ds. systemów bezpieczeństwa żywności"
Celem studiów jest poszerzenie wiedzy oraz nabycie przez słuchaczy umiejętności niezbędnych w przygotowaniu zintegrowanego systemu zarządzania jakością opartego o normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 oraz ISO 27001, a w zakresie bezpieczeństwa żywności - ISO 22000.
Końcowym efektem w module podstawowym jest uzyskanie certyfikatów:
audytora wewnętrznego zintegrowanych systemów zarządzania (jakość, środowisko, BHP),
audytora wewnętrznego systemu bezpieczeństwa informacji (ISO 27001)

oraz pełnomocnika ZSZ,
a w module specjalistycznym certyfikatów:
audytora wewnętrznego systemów bezpieczeństwa żywności
i pełnomocnika systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (ISO 22000 i FSSC 22000).

Realizując cel główny uczestnicy studiów podyplomowych z zdobywają wiedzę z zakresu nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania jakością niezbędną dla zarządzania organizacjami, wiedzę i umiejętności przekazywane przez doświadczoną kadrę szkolącą z wieloletnim praktycznym doświadczeniem.

Organizatorem studiów jest Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Jest to kolejna edycja tych studiów, które są realizowane nieprzerwanie od 2006 roku wspólnie z bardzo znaną firmą certyfikującą SGS Polska

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą studiów i chciałbyś dowiedzieć się więcej o możliwościach, jakie mamy do zaoferowania zapraszam do kontaktu

Kontakt

Zasady naboru

Rekrutacja trwa od maja do wyczerpania limitu miejsc, kwalifikacja wg kolejności zgłoszeń.
Wymagane dokumenty: - formularz zgłoszeniowy - odpis dyplomu studiów wyższych - oświadczenie o płatności - oświadczenie o regulaminie - potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (100 zł) należy przesłać drogą mailową.

Opłaty

Opłata za studia wynosi 4800 zł i płatna jest na 14 dni przed rozpoczęciem studiów. W skład kwoty 4800 zł wchodzi również opłata rekrutacyjna w wysokości 100 zł. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie raty płatne przed każdym z semestrów (I rata 2300 zł, II rata 2400 zł). Czesne obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją studiów, jak również przeprowadzenie egzaminów certyfikujących i wydanie certyfikatów.

Dane do przelewu:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. A. Mickiewicza 30,30-059 Kraków,
Wydział Zarządzania
ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
Rachunek bankowy: Bank Pekao S.A. O/Kraków ul. Pijarska 1, 31-015 Kraków
nr konta: 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922 z dopiskiem "Menedżer XXI" 720 200 6251 + imię i nazwisko

Kontakt

Kierownik studiów: dr inż. Jan Sas

Obsługa administracyjna: mgr Katarzyna Książko

Napisz do nas

Adres

 • AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. St. Staszica
  Wydział Zarządzania
  ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków
 • (012) 617 43 01, 603 580 161
 • (012) 636 70 05
 • kksiazko@agh.edu.pl

Godziny pracy

 • Pon. - Pt. : 8:00 - 15:00
 • Sob. : 9:00 - 11:00 w trakcie zjazdów